Ziekte

Situaties

De pensioenregeling is inmiddels beƫindigd.

U heeft daarom vanuit deze pensioenregeling geen recht op aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

 

Belangrijkste vragen

  • Ontvang ik een uitkering van de overheid bij arbeidsongeschiktheid?

    Afhankelijk van de vraag of u nog wel of niet kunt werken na uw ziekte, heeft u recht op een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Uitgangspunt van de WIA is dat u zoveel mogelijk probeert te werken als u kunt. Via de WGA krijgt u een uitkering als u door uw ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt bent. Bent u blijvend en volledig arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een IVA-uitkering.  • Krijg ik een arbeidsongeschiktheidspensioen tijdens arbeidsongeschiktheid?

    Omdat de pensioenregeling inmiddels beƫindigd is, ontvangt u geen aanvullende uitkering vanuit het pensioenfonds.

Kind krijgen

Uit dienst

Ziekte 

Uit elkaar  

Verhuizen

Overlijden 

Met pensioen 

Trouwen / samenwonen

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers Watson