Situaties

Als u binnen of naar Nederland verhuist dan hoeft u geen adreswijziging aan ons door te geven.

Wij ontvangen uw adreswijziging van de gemeente waar u zich inschrijft. Als u naar het buitenland verhuist dan moet u uw nieuwe adres wel aan ons doorgeven. Als u een huis gaat kopen dan is het goed om aan de volgende zaken te denken.

 

Overlijden en woonlasten: partnerpensioen

Het is goed om in kaart te brengen of uw partner de hypotheek kan blijven betalen als er iets met u gebeurt. In uw pensioenregeling bij het pensioenfonds is een partnerpensioen geregeld voor het geval u komt te overlijden. Een partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. Houdt u er wel rekening mee dat de uitkering een stuk lager is dan uw huidige salaris.

 

Woonlasten na pensionering

U kunt nu alvast bekijken hoe hoog de woonlasten zullen zijn als u later met pensioen bent. Door uw hypotheek helemaal of voor een deel af te lossen voordat u stopt met werken, kunt u uw woonlasten verlagen. Het aflossen van uw hypotheek is ook een manier om vermogen op te bouwen voor uw pensioen.

Kind krijgen

Uit dienst

Ziekte 

Uit elkaar  

Verhuizen

Overlijden 

Met pensioen 

Trouwen / samenwonen

Belangrijkste vragen

  • Betaal ik later evenveel belasting over mijn pensioen?

    Vanaf het moment dat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt, betaalt u minder belasting. De belastingtarieven zijn lager dan vóórdat u met pensioen gaat. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie.

     

  • Hoe hoog is het partnerpensioen?

    Omdat u geen pensioen meer opbouwt bij het pensioenfonds, is de verzekering voor het partnerpensioen beëindigd. Indien u komt te overlijden, dan wordt uw opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt om een partnerpensioen aan te kopen.

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers Watson