Iedere vijf jaar ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht. Daarin staat onder andere wat u in het verleden bij ons hebt opgebouwd.

 

Pensioenoverzichten vergelijken

Om verschillende pensioenpotjes met elkaar te kunnen vergelijken, moeten de verschillende pensioenoverzichten op elkaar lijken. Daarom bestaat sinds enkele jaren het Uniform Pensioenoverzicht, kortweg UPO. Elk UPO bevat een vergelijkbare set met gegevens, zodat u uw UPO’s en dat van bijvoorbeeld uw partner met elkaar kunt vergelijken.

 

Het UPO

Het UPO bestaat uit twee onderdelen: een verplicht ‘UPO model’ en een ‘Toelichting Uniform Pensioenoverzicht’. Het model is de feitelijke opgave met uw pensioengegevens. De toelichting geeft uitleg over de verschillende rubrieken die vermeld staan op het overzicht. Zowel het UPO als de toelichting bevatten informatie die door de Pensioenwet verplicht is gesteld.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Wilt u precies weten hoeveel pensioen u hebt opgebouwd? Neem dan eens een kijkje op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u wat u bij ons en bij andere pensioenuitvoerders hebt opgebouwd. Wilt u weten wat u kunt doen om uw pensioen te verbeteren? We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met een financieel adviseur om uw situatie te bespreken.

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers Watson