Situaties

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van uw pensioenkapitaal dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Ook heeft uw ex-partner op grond van het pensioenreglement recht op een deel van uw pensioenkapitaal voor het aankopen van een bijzonder partnerpensioen. U kunt met elkaar afspreken op welke manier u het pensioen verdeelt. Het is belangrijk dat u de afspraken over de verdeling van het pensioen vastlegt in een scheidingsconvenant en ons daarover informeert. Als u samenwoonde dan heeft uw ex-partner alleen recht op een deel van uw pensioenkapitaal voor het aankopen van een bijzonder partnerpensioen.

 

Het pensioenkapitaal voor uw ex-partner wordt op een aparte beleggingsrekening voor de ex-partner belegd.

U informeert het pensioenfonds over uw keuze om het pensioenkapitaal te verdelen door dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen. U moet dit doen binnen twee jaar na uw scheiding.

Belangrijkste vragen

Kind krijgen

Uit dienst

Ziekte 

Uit elkaar  

Verhuizen

Overlijden 

Met pensioen 

Trouwen / samenwonen

 • Ik ben gescheiden en mijn ex-partner en ik willen een andere verdeling van het pensioen of helemaal afzien
  van verevening. Kan dat?

  Ja, dat kan. U moet dit dan in het echtscheidingsconvenant vastleggen en het pensioenfonds hiervan een kopie sturen. Als u afziet van verevening hoeft u geen actie te ondernemen richting het pensioenfonds.

 • Ik ben hertrouwd. Wat betekent dit voor het partnerpensioen van mijn ex-partner en mijn nieuwe partner?

  Na uw overlijden kan uw ex-partner het afgescheiden pensioenkapitaal voor een bijzonder partnerpensioen gebruiken om een uitkering aan te kopen. Voor uw nieuwe partner is uw totale pensioenkapitaal na aftrek van het voor uw ex-partner afgescheiden pensioenkapitaal, beschikbaar om een partnerpensioen aan te kopen.

 • Heeft mijn ex-partner, waarmee ik samenwoonde, recht op partnerpensioen?

  Ja, als u uw samenwonen heeft gemeld bij het pensioenfonds dan heeft uw ex-partner heeft recht op een deel van uw pensioenkapitaal dat is bestemd voor een bijzonder partnerpensioen. U moet hiervoor de ontbinding van uw samenlevingsovereenkomst doorgeven aan het pensioenfonds.

 • Andere afspraken?

  Als u en uw ex-partner onderling andere afspraken willen maken over de verdeling van het pensioen dan raden wij u aan om de beoogde verdeling vooraf aan ons voor te leggen. Het bestuur van het fonds dient op grond van het pensioenreglement in te stemmen met deze afspraken.

 • Hertrouwd?

  Wilt uw ex-partner geen bijzonder partnerpensioen ontvangen? Dan moet deze afspraak worden vastlegt in een scheidingsconvenant. Wij zorgen er dan voor dat uw nieuwe partner de begunstigde is van het volledige pensioenkapitaal waarmee na uw overlijden een partnerpensioen kan worden aangekocht.

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers Watson