Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele pensioenverzekeringen die u zelf regelt.

 

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW vormt de 1e pijler van het pensioenstelsel. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon. De hoogte van de AOW is ongeveer 780 euro bruto per maand (in 2016). De AOW voor een alleenstaande is ongeveer 1.140 euro bruto per maand (in 2016). U leest hierover meer op de website van de SVB.

 

Pensioenopbouw via de werkgever

De 2e pijler is pensioenopbouw via de werkgever. In uw geval (o.a.) Willis Towers Watson of één van diens rechtsvoorgangers. Hierdoor ontvangt u na uw pensionering een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering. In uw pensioenregeling heeft u niet alleen pensioen opgebouwd voor uzelf. Ook voor uw partner is een pensioen geregeld voor het geval u overlijdt. De tot 1 januari 2015 geldende pensioenregeling wordt uitgevoerd door het pensioenfonds.

 

Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

Individuele verzekeringen vormen de 3e pijler. Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daarmee kunt u voor extra pensioen sparen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan.

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers Watson