Home > Pensioen > Pensioen bij het pensioenfonds

De Pensioenregeling 2011  is per 31 december 2014 gesloten.

De premievrij gemaakte pensioenkapitalen worden door het pensioenfonds bij Robeco belegd. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de pensioenopbouw voor de werknemers van Willis Towers Watson verzorgd door een andere pensioenuitvoerder, namelijk LifeSight, de PPI van Willis Towers Watson (hierna: ‘LifeSight’).

 

Pensioenkapitalen

De pensioenkapitalen van de per 1 januari 2015 actieve deelnemers zijn, voor hen die dat wensten, op vrijwillige basis overgedragen aan LifeSight. Voor de deelnemers die niet met overdracht hebben ingestemd en diegenen die geen actieve deelnemer waren, zijn de pensioenkapitalen nog steeds belegd bij Robeco.

 

Wilt u meer weten over uw pensioenregeling? Lees dan hier het Pensioen 1-2-3.

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers Watson