Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Towers Watson.

Het pensioenfonds is op 16 december 1994 opgericht en statutair gevestigd in Amsterdam.

 

Het pensioenfonds voert een aantal regelingen uit:

>   De beschikbare premieregeling van de medewerkers van Towers Watson van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014.

     De beleggingen van deze beschikbare premieregeling worden door Robeco belegd (Pensioenregeling 2011).

>   De voormalige basisregeling van de Towers Perrin medewerkers tot en met 31 december 2010.

     De pensioenaanspraken zijn bij Centraal Beheer Achmea ondergebracht door middel van een garantiecontract. Dankzij dit

      garantiecontract staat Centraal Beheer Achmea garant voor de toekomstige uitkering van de nominale pensioenaanspraken.

>   De voormalige aanvullende beschikbare premieregeling van de Towers Perrin medewerkers tot en met 31 december 2010.

     De beleggingen van deze beschikbare premieregeling worden door Robeco belegd.

>   De voormalige aanvullende beschikbare premieregeling van de Watson Wyatt medewerkers tot en met 31 december 2010.

      De beleggingen van deze beschikbare premieregeling worden door Robeco belegd.

 

U heeft in het verleden pensioen opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Towers Watson (hierna 'het pensioenfonds'). In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en wat u niet krijgt vanuit de Pensioenregeling 2011. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert en uw pensioen wilt meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl of op de website van Robeco (www.robeco-flexioen.nl).

 

Informatie over de pensioenregelingen tot en met 31 december 2010 kunt u vinden onder de documenten.

 

De Pensioenregeling 2011 is beëindigd

De Pensioenregeling 2011 is per 31 december 2014 gesloten. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de pensioenopbouw voor de werknemers van Willis Towers Watson verzorgd door een andere pensioenuitvoerder, namelijk  LifeSight, de PPI van Willis Towers Watson (hierna: ‘LifeSight’). De pensioenkapitalen van de per 1 januari 2015 actieve deelnemers zijn, voor hen die dat wensten, op vrijwillige basis overgedragen aan  LifeSight. Voor de deelnemers die geen overdracht wilden en diegenen die geen actieve deelnemer waren op 1 januari 2015, zijn de pensioenkapitalen nog steeds in beheer bij Robeco.

 

Het pensioenfonds heeft als missie de per 31 december 2014 qua uitvoering beëindigde Pensioenregeling 2011, uit te voeren voor zolang als dat nodig is.

 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over de Pensioenregeling 2011, zoals deze tot 1 januari 2015 door het pensioenfonds is uitgevoerd.

In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van het pensioenfonds.

 

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer weten over uw pensioen? Heeft u vragen over pensioen?

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers Watson