Leeftijd 67 jaar of ouder

Mogelijk interessant

Waarschijnlijk bent u met pensioen. U ontvangt vanaf nu een pensioenuitkering en bouwt geen pensioen meer op. We hebben hieronder een aantal zaken op een rij gezet die voor u interessant kunnen zijn.

 

Informatie

U ontvangt ieder jaar een opgave van uw pensioen. U ziet dan precies hoeveel belasting er wordt ingehouden.Uit dienst

Overlijden 

Met pensioen 

Situaties

Belangrijkste vragen

 • Hebben gepensioneerden recht op loonheffingskorting?

  Ja, maar bij slechts één uitkering. Wij adviseren u de loonheffingskorting toe te passen op de hoogste uitkering. Als u het pensioen aanvraagt dan ontvangt u een loonbelastingverklaring. U kunt daarop aangeven of de loonheffingskorting moet worden toegepast. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder die uw pensioen gaat uitkeren. • Ontvang ik als gepensioneerde ook een jaaropgave?

  Ja, u ontvangt jaarlijks een opgave van de verzekeraar die uw pensioen uitkeert. Hierop ziet u hoeveel pensioen u in het achterliggende jaar hebt ontvangen. Bewaar het overzicht goed. U hebt het nodig voor uw belastingaangifte en voor bijvoorbeeld het aanvragen van huurtoeslag.

   

 • Hoe is de AOW geregeld?

  U krijgt een AOW-uitkering vanaf uw AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u uw AOW-leeftijd berekenen.

   

  De AOW-bedragen zijn afgeleid van het minimumloon en worden ieder halfjaar aangepast. De actuele AOW bedragen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

   

  De hoogte van uw AOW-uitkering is afhankelijk van uw burgerlijke staat en het aantal jaren dat u in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Ieder jaar dat u in Nederland woont of werkt, bouwt u 2% AOW op. U krijgt een volledige AOW-uitkering als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd in Nederland hebt gewoond of gewerkt.

   

  Uw pensioeninkomen of eigen vermogen hebben geen invloed op de hoogte van uw AOW-uitkering.

   

Kind krijgen

Trouwen / samenwonen

Verhuizen

Overlijden 

Met pensioen 

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers Watson