Begin 2011 is de website www.mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd. Op deze site is het voor iedere burger mogelijk om via één digitale ingang een totaaloverzicht te krijgen van alle bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken en het toekomstige AOW-pensioen.

 

Naast vermelding van de bruto bedragen is ook te zien wat er netto van uw AOW en pensioen overblijft. De site is ontwikkeld door de Stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland en de Sociale Verzekeringsbank.

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers Watson