Documenten

Naast de Pensioenregeling 2011 voert het pensioenfonds nog een aantal oudere pensioenregelingen uit.

Hieronder vindt u een overzicht van de betreffende pensioenregelingen en de belangrijkste kenmerken ervan.

 

Towers Perrin - Basisregeling

Deze pensioenregeling betreft de basisregeling van de Towers Perrin medewerkers die van toepassing was tot en met 31 december 2010. De pensioenaanspraken zijn bij Centraal Beheer Achmea ondergebracht door middel van een garantiecontract. Dankzij dit garantiecontract staat Centraal Beheer Achmea garant voor de toekomstige uitkering van

de nominale pensioenaanspraken.

Deze pensioenregeling kent de volgende pensioenaanspraken:

 

1. Levenslang ouderdomspensioen – levenslange uitkering vanaf leeftijd 65 tot en met de maand  van uw  overlijden

2. Levenslang partnerpensioen – uitkering aan uw partner vanaf de maand na uw overlijden tot  en met de maand waarin

    uw partner komt te overlijden.

3. Wezenpensioen– uitkering aan uw kind(eren) vanaf de maand na uw overlijden tot de 18- of  27-jarige leeftijd van uw

    kind(eren)

 

Towers Perrin – Plusregeling

Deze pensioenregeling betreft de aanvullende beschikbare premieregeling van de Towers Perrin medewerkers die van toepassing was tot en met 31 december 2010. In deze regeling bouwt u een pensioenkapitaal op waarvan de hoogte bepaald wordt door de gestorte premies en het behaalde rendement. De pensioenkapitalen worden door Robeco belegd.

 

Bij pensionering wordt het opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt voor het inkopen van een levenslange pensioenuitkering. U heeft de keuze om pensioenaanspraken in te kopen bij het pensioenfonds (inclusief een vaste jaarlijkse indexatie van 1,5%) of bij een verzekeraar naar eigen keuze. Ook kunt u naar eigen behoefte het pensioenkapitaal gebruiken voor alleen ouderdomspensioen of voor een combinatie van ouderdomspensioen en partnerpensioen.

Bij overlijden voor uw pensioendatum komt het pensioenkapitaal beschikbaar voor uw partner en/of kinderen en kan partnerpensioen en/of wezenpensioen worden ingekocht bij het pensioenfonds of een verzekeraar naar eigen keuze.

 

Bij overlijden na uw pensioendatum hangt het af van de gemaakte keuze voor het inkopen van pensioenaanspraken bij uw pensionering of er voor uw partner een partnerpensioen tot uitkering komt. Alleen als u bij pensionering zowel ouderdomspensioen als partnerpensioen hebt ingekocht zal uw partner na uw overlijden een pensioenuitkering ontvangen.

 

Watson Wyatt – vrijwilllige beschikbare premieregeling

Deze pensioenregeling betreft de vrijwillige aanvullende beschikbare premieregelingen van de Watson Wyatt medewerkers die van toepassing waren tot en met 31 december 2010. In deze regeling bouwt u een pensioenkapitaal op waarvan de hoogte bepaald wordt door de gestorte premies en het behaalde rendement. De pensioenkapitalen worden door Robeco belegd..

 

Bij pensionering wordt het opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt voor het inkopen van een levenslange pensioenuitkering. Dit kan niet bij het pensioenfonds, maar u dient dit bij een verzekeraar naar eigen keuze pensioen in te kopen. U kunt naar eigen behoefte het pensioenkapitaal gebruiken voor alleen ouderdomspensioen of voor een combinatie van ouderdomspensioen en partnerpensioen.

Bij overlijden voor uw pensioendatum komt het pensioenkapitaal beschikbaar voor uw partner en/of kinderen en kan partnerpensioen en/of wezenpensioen worden ingekocht bij een verzekeraar naar eigen keuze.

 

Bij overlijden na uw pensioendatum hangt het af van de gemaakte keuze voor het inkopen van pensioenaanspraken bij uw pensionering of er voor uw partner een partnerpensioen tot uitkering komt. Alleen als u bij pensionering zowel ouderdomspensioen als partnerpensioen hebt ingekocht zal uw partner na uw overlijden een pensioenuitkering ontvangen. Meer informatie over de oude pensioenregelingen kunt u vinden in de betreffende downloads.

 

Watson Wyatt – basis middelloonregeling

De werknemers van Watson Wyatt bouwden tot 1 januari 2011 pensioen op in een middelloonregeling. Deze regeling was ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt, De pensioenrechten van deze regeling zijn na de liquidatie van dit pensioenfonds, vanaf 1 januari 2011 ondergebracht bij de verzekeraar Delta Lloyd.

 

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers Watson