Welkom bij het Pensioenfonds Towers Watson

Het bestuur van het pensioenfonds heeft op 22 december 2017 besloten om het pensioenfonds te liquideren. Op 28 juni heeft DNB ons toestemming gegeven het pensioenfonds te liquideren en de collectieve waardeoverdracht van de pensioenaanspraken in gang te zetten. Dit proces zal in de loop van 2018 worden afgerond. Op deze website vindt u alle informatie over uw pensioen bij het Pensioenfonds Towers Watson dat u heeft opgebouwd t/m 31 december 2014.

 

Het Pensioenfonds Towers Watson is een gesloten pensioenfonds.

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers WatsonBelangrijke situaties

Klik op uw leeftijd voor informatie op maat

Hoe oud u ook bent, het is altijd goed om even bij uw pensioen stil te staan.

Veranderingen in uw werk of privéleven zijn vaak van invloed op uw pensioen. Wij hebben alle informatie voor u op een rij gezet.

Meer over uw pensioenregeling

Hier leest u wat u wel en niet krijgt vanuit de pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Privé

Werk

Leeftijd 18 - 30

Leeftijd 30 - 50

Leeftijd 50 - 67

Leeftijd 67 en ouder

>

>

>

>

>